Samui Select

สัญลักษณ์ “Samui Select” หมายถึงสินค้าที่คณะผู้จัดงาน สมุยเฟสติวัล คัดเลือกมานำเสนอเป็นพิเศษ เป็นสินค้าที่ได้รับการออกแบบต่อยอดจากแนวคิดต้นฉบับ ให้มีเอกลักษณ์และความสวยงามเฉพาะตัวด้วยดีไซน์และคอนเซ็ปต์ที่แตกแขนงจากงานฝีมือพื้นถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย เพิ่มยอดขาย แนะนำความคิดสร้างสรรค์และสร้างงานในชุมชน เช่นการปักดอกไม้ลูกปัดลงบนรองเท้าพื้นปอ การทำไข่เค็มด้วยไข่นกกระทาจากอำเภอไชยา

Samui select

สำหรับท่านที่สนใจขายของที่หน้าทอน ส่งข้อมูลสมัครเข้ามา ชื่อที่อยู่ ไลน์ เบอร์โทร สินค้าที่จะขาย รูปภาพสินค้า/ร้าน เข้ามาทางไลน์ แล้วจะคัดเลือกอีกทีครับ