"วันรับส่ง ตา - ยาย" ประเพณีสารทเดือนสิบของคนเกาะสมุย

 ชาวพุทธทางภาคใต้เชื่อว่า เมื่อได้ประกอบพิธีนี้แล้ว บรรพบุรุษ ซึ่งมี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ตลอดจนญาติๆที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศล แม้ดวงวิญญาณตกทุกข์ได้ยากอยู่ในนรกขุมใดก็จะได้พ้นทุกข์  ที่มีความสุขอยู่แล้ว ก็จะได้รับสุขยิ่งๆขึ้นไป

ชาวสมุยจึงยึดถือเอาประเพณีสารทเดือนสิบ มาเป็นจุดเริ่มของเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุยที่มีมาเป็น 3ปี และกำลังจัดขึ้นอีกเป็นปีที่ 4

Play Video