เกี่ยวกับ BBVC

Play Video

ปลูกปัญญา  สร้างวิชาชีพ  ตื่นรู้ด้วยธรรมนำใจ

 

ทุกวันนี้โลกก้าวไปไกล เจริญด้วยวัตถุ ค่านิยม ความล้ำสมัย
หากแต่คุณธรรม ศีลธรรมในจิตใจ กลับลดน้อยด้อยต่ำลง อาจเป็นเพราะมนุษย์ในยุคสมัยไฮเทคโนโลยี
ที่ใช้ชีวิตภายใต้วิถีแห่งความเร่งรีบ และฉาบฉวย
มองเรื่องธรรมะเป็นเรื่องไกลตัว เป็นสิ่งน่าเบื่อ หรือเป็นสิ่งด้อยความจำเป็น
ทั้งโลกของการศึกษาในปัจจุบัน ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพเป็นหลัก

กิจกรรม

ทำบุญตายาย

Description of arts

พาเหรด

Description of arts

บุฟเฟ่ต์

Description of arts

ARTLANE

Description of foods

Samui Select

Description of crafts

กีฬา

สมุยมาราธอน

Play Video

สมุยไบค์

Play Video

สมุยมวยไทย

Play Video

เดินทาง & ที่พัก

Contact us samuifestival samui singing awards samuifestivalmarathon tour of samui festival