Parades

การทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลทั่วทั้งเกาะ 7 ตำบล 7 วัด การจัดขบวนแห่รถบุปผชาติที่งดงามตามแบบชาวสมุย การจัดฟรีบุฟเฟต์ดินเนอร์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว บนชายหาดเฉวง

พิธีทำบุญรับตายาย

รายละเอียดกิจกรรม

           การทำบุญทั่วทั้งเกาะตามประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ณ ทุกๆวันบนเกาะสมุยเป็นจำนวน 10 วัดในช่วงเช้าของวันพุธที่ 26 กันยายน เป็นประเพณีดั้งเดิมของเกาะสมุย

รายชื่อวัดที่เข้าร่วมเกาะสมุยเฟสติวัล

1.ตำบลอ่างทอง

  • วัดเเจ้ง
  • วัดศรีประทีป

2.ตำบลหน้าเมือง

  • วัดคุณาราม

3.ตำบลตลิ่งงาม

  • วัดคีรีวงการาม

4.ตำบลมะเร็ต

  • วัดละไม

5.ตำบลแม่น้ำ

  • วัดภูเขาทอง

6.ตำบลบ่อผุด

  • วัดบ่อผุดธาราม
  • วัดสว่างอารมณ์
  • วัดแหลมสุวรรณาราม

7.ตำบลลิปะน้อย

  • วัดนาราเจริญสุข

ประเพณี รับ – ส่ง ตายาย 

 ทางภาคใต้มีประเพณีที่ยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่ง คือ พิธี “สารทเดือนสิบ” พิธีนี้จัดได้ว่าถูกต้องและยิ่งใหญ่ที่เมืองนครศรีธรรมราช ส่วนชาวภาคใต้ทั่วไป ได้จัดพิธีนี้เช่นกัน แต่เรียกว่า “งานทำบุญเดือนสิบ” ส่วนที่สมุยเรียกพิธีนี้ว่า “วันรับส่งตา – ยาย” ประเพณี สารทเดือนสิบ เป็นประพเณีที่ได้รับมาจากอินเดีย 
เหมือนกับประเพณีอีกหลายๆ อย่าง ที่ชาวใต้รับมา ทั้งนี้เพราะชาวภาคใต้ติดต่อกับอินเดียมานาน ก่อนดินแดนส่วนอื่นของประเทศไทย วัฒนธรรมและอารยธรรมของอินเดียส่วนใหญ่จึงถ่ายทอดมายังชาวภาคใต้เป็นแหล่ง แรก โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช 
 ชาวพุทธทางภาคใต้มีความเชื่อว่า เมื่อได้ประกอบพิธีนี้แล้ว บรรพบุรุษ ซึ่งมีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย ตลอดญาติ ๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศล แม้ดวงวิญญาณ ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในนรกขุมใดก็จะพ้นทุกข์ ที่มีความสุขอยู่แล้ว ก็จะรับสุขยิ่งๆขึ้นไป ดังเป็นที่ทราบกันแล้วว่าสายการปกครองของ เกาะสมุยเดิมขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมประเพณี หรือพิธีกรรมต่างๆ จึงนำแบบอย่างของเมืองนครศรีธรรมราชมาใช้  
 ประเพณีกินข้าวห่อ 
 การประกอบอาชีพของชาวสมุยในสมัยโบราณ จะเป็นการทำนา ทำสวน ทำไร่ ซึ่งอยู่ไกลบ้านพัก จะต้องนำอาหารไปรับประทานในตอนกลางวัน หรือแม้แต่การเดินทางไปทำธุระหรือเยี่ยมญาติ จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งมีระยะทางไกล ต้องข้ามห้วย ข้ามเขา หรือแม้แต่การเดินทางระยะในทะเล โดยเรือพาย เรือแจว หรือเรือใบจากอ่าวหนึ่งไปยังอีกอ่าวหนึ่ง ก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดอาหารไว้รับประทานในตอนกลางวัน เพื่อประกอบอาชีพ หรือเดินทางไกล เรียกว่า ข้าวห่อ ลักษณะของข้าวห่อ คือ นำข้าวสุกใส่ในใบตอง (ใบกล้วย) พร้อมด้วยกับข้าว ส่วนมากจะเป็นน้ำพริกแห้ง น้ำพริกมะขามสด ปลาเค็มทอดหรือปิ้ง บางครั้งก็จะมีอาหารแห้งอย่างอื่นๆ เช่น ไข่เค็มต้ม ไข่เจียว ฯลฯ ชนิดแห้ง แล้วหากาบหมาก (ตอกหมาก) มารองอีกชั้นหนึ่ง เสร็จแล้วห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมกะทัดรัดนำติดตัวไป สถานที่กินข้าวห่อก็จะต้องเป็นสถานที่มีน้ำจืด มีบ่อน้ำ หรือลำธาร สรุปได้ว่าการกินข้าวห่อคือการนำอาหารไปรับประทานนอกบ้านพักอาศัย ต่อมาลักษณะของข้าวห่อได้มีการพัฒนาขึ้น  คือ เมื่อชาวบ้านรู้จักนำใบเตย ใบตาล หรือใบมะพร้าวมาสานเป็นกระชุ (กระสอบ) มาเป็นภาชนะบรรจุข้าวห่อลักษณะของข้าวห่อก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่จะสังเกตุ เห็นว่าจะเป็นข้าวห่อด้วยกาบหมาก หรือกระชุ ก็จะมีใบตองรองรับอาหารก่อน ทั้งนี้เป็นเพราะใบตองจะทำให้ข้าวสุกและกับข้าวมีรสหอม และเมื่อรับประทานเสร็จใบตองที่รองรับอาหารสามารถทิ้งได้เลย ส่วนกระชุก็สามารถนำมาใช้ได้ในครั้งต่อไปได้การกินอาหารในสมันก่อนนั้นนิยม ใช้มือเปิบข้าวและกับข้าว นี่คือลักษณะของข้าวห่อและวิธีกินข้าวห่อของชาวสมุยในสมัยโบราณ 
 ครั้นนานๆ เข้าการกินข้าวห่อเริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้น คือ จากการกินข้าวห่อแค่เพียงคนหรือสองคนซึ่งเป็นบุคคลในครัวเรือน ก็จะขยายเป็นการกินข้าวห่อเป็นคณะเล็กๆ ภายในเครือญาติหรือแขกเหรื่อที่มาเยี่ยมเยีอน ภาชนะที่บรรจุอาหารก็เปลี่ยนแปลงเป็นปิ่นโต อาหารแทนที่จะเป็นอาหารแห้งก็จะเป็นอาหารคาวชนิดต่างๆ ทั้งที่แห้งและมีน้ำ แถมยังมีอาหารหวาน ผลไม้ รวมไปด้วย สถานที่กินขาวห่อก็มักนิยมชายหาดริมทะเล หรือสถานที่ร้มรื่นริมแหล่งน้ำลำธาร โดยใช้เสื่อปูรองรับอาหารและผู้ร่วมรับประทาน ช่วงหลังนี้การกินข้าวห่อมีวิวัฒนาการมากขึ้น มีช้อนสำหรับตักอาหาร มีกระติกน้ำแข็ง และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น สถานที่กินข้าวห่อก็จัดให้มีโต๊ะเก้าอี้รองรับอาหารและผู้ร่วมเลี้ยง ซึ่งผิดเพี้ยนไปจากเดิมมาก 
 การกินข้าวห่อของชาวสมุยเริ่มจะมีชื่อเสียง โด่งดังมากขึ้น เมื่อมีการตัดทางสายรอบเกาะผ่านภูเขาจากบ้านละไมสู่บ้านเฉวง เมื่อปี พ.ศ.2511 สมัยนายดิลก สุทธิกลม เป็นนายอำเภอระยะทาง 3 กม. ใช้เวลาทำงาน 4 เดือนเต็ม โดยอาศัยแรงงานชาวบ้านละไม – เฉวง ตลอดเวลาปฎิบัติงานจะมีการเลี้ยงอาหารข้าวห่อแก่แรงงานชาวบ้านทุกๆ วันเป็นประจำ เมื่อถนนสายนี้พอที่ยานพาหนะสัญจรไปมาได้ ทางฝ่ายบ้านเมืองก็เริ่มให้ความสนใจสมุยมากขึ้น และถือว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสมุยทั้งด้านการคมนาคม การท่องเที่ยว โดยเริ่มจากรัฐบาลได้ส่งนายทหารช่างมาสำรวจเส้นทาง และส่งหน่วยทหารช่าง กรป.กลางชุดที่ 14 โดยการควบคุมของ รอ.ยงยุทธ พิมพาร (ปัจจุบันยศพลโท) เป็นหัวหน้าชุด และ รท. ฝังพัฒน์ บุญเลี้ยง (ปัจจุบันยศพลเอก) ผู้ช่วยหัวหน้า นำเครื่องมือจักรกลมาทำการก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่นรอบเกาะสมุยสายหลัก 52 กม. สายซอย 30 กม. กว่าจนแล้วเสร็จ และในช่วงนี้จะมีหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ อาทิ นักศึกษา วปอ. นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก การทัพเรือ การทัพอากาศ และคธะอื่นๆ อีกมากเดินทางมาเยี่ยมเยียนเกาะสมุย และแม้แต่คณะของ ฯพณฯ พล อ.อ.ทวี จุลทรัพย์ ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ ชมนันท์ ก็ได้ไปราชการที่เกาะสมุยหลายครั้งทุกคนจะได้รับการต้อนรับจากชาวสมุยโดยนำ อาหารข้าวห่อ (ปิ่นโต) ไปต้อนรับ ผู้ไปต้อนรับจะมีจำนวน 100 คนถึง 1,000 คน แล้วแต่แขกที่ไปเยี่ยมจะเป็นคณะเล็กหรือใหญ่ ฯพณฯ นายกชวน หลีกภัย ฯพณฯบัญญัติ บรรทัดฐาน และคณะ ส.ส.มากท่าน ก็เคยไปรับประทานข้าวห่อกับชาวบ้านมาแล้วเมื่องาน 100 ปี สมุยเมื่อ พ.ศ.2540 มีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหลายท่าน กล่าวกับผู้เขียนว่า “การกินอาหารตามเหลา ตามภัตตาคาร จะได้แต่เพียงรสอาหาร แตการกินข้าวห่อกับชาวบ้านได้ทั้งรสอาหารพื้นบ้านและอาหารรน้ำใจซึ่งถือว่า วิเศษยิ่ง” จึงพูดได้ว่าประเพณีกินข้าวห่อของชาวสมุย ก็สามารถสร้างสมุยให้เจริญได้เหมือนกัน จึงอยากของร้องพี่น้องชาวสมุยว่า ขอให้ช่วยกันรักษาประเพณีกินข้าวห่อ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและดียิ่งเอไว้คู่กับชาวสมุยสืบไป

Read More

แกลเลอรี่